Adnan Göktuğ Adalı


İnternet ve Gençler: Psikososyal Gelişim Üzerindeki Etkileri

Psikolog


Günümüzde internet, gençlerin yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu teknolojik gelişmeler, gençlerin sosyal ilişkilerinden benlik algılarına kadar pek çok yönü etkilemektedir. Ancak, bu etkilerin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır.

İnternetin gençler üzerindeki etkilerini anlamak için öncelikle sosyal yaşamlarını ele almak gerekir. Sosyal medya platformları, gençler arasında iletişimi kolaylaştırmakta ve dünya çapında bağlantılar kurmalarını sağlamaktadır. Ancak, bu platformlar aynı zamanda sanal ortamda oluşan ilişkilerin gerçek hayattaki ilişkilerle karıştırılmasına ve sosyal becerilerin yüz yüze iletişimde zayıflamasına da neden olabilmektedir.

Benlik algısı konusunda ise, gençlerin internet aracılığıyla kendilerini nasıl sunacaklarını belirledikleri bir alan oluşturdukları bilinmektedir. Sosyal medya profil fotoğrafları, paylaşılan içerikler ve aldıkları beğeniler gençlerin benlik algısını şekillendirebilir. Bu durum, bazı gençler için olumlu bir güç kaynağı olabilirken, bazıları için ise baskı unsuru olarak görülebilir.

Dijital mahremiyet ve güvenlik konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Gençlerin internet üzerindeki aktiviteleri, dijital izler bırakarak gelecekteki kariyerleri veya kişisel ilişkileri üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, gençlerin dijital mahremiyetlerini korumaları ve internet üzerindeki güvenlik önlemlerini alabilmeleri için bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Son olarak, internet kullanımının aşırıya kaçması sonucu ortaya çıkabilen davranış bağımlılığı da endişe verici bir konudur. Özellikle gençler, sosyal medya veya oyun bağımlılığı gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu bağımlılıklar, gençlerin günlük yaşam aktivitelerinden ve sosyal ilişkilerinden uzaklaşmalarına neden olabilir ve ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Ebeveynlerin rolü bu noktada kritik önem taşımaktadır. Onların gençlerin internet kullanımıyla ilgili doğru rehberlik sağlaması, sınırlar belirlemesi ve iletişim kanallarını açık tutması gereklidir. Ebeveynlerin bilinçli bir şekilde gençlerin dijital dünyayla ilişkilerini yönetmeleri, gençlerin sağlıklı bir psikososyal gelişim süreci geçirmelerine yardımcı olabilir.

Kısacası, internetin gençler üzerindeki etkileri karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle, gençlerin interneti bilinçli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek ve dijital dünyada sağlıklı dengeyi korumalarına yardımcı olmak önemlidir.

 

 

 

 

 

 

YAZARLAR

https://www.facebook.com/%C3%9Cnye-Kent-Ofset-106507792092593